Czy w zdaniu „W Iwanowicach powstało Publiczne Gimnazjum” – uzasadnione jest użycie wielkiej litery? A jak poprawnie napisać „Chodzę do szkoły podstawowej w Celinach” – kiedy jest to jedyna szkoła w Celinach, ale nie jest to jej pełna nazwa?

To, czy nazwa własna, którą skracamy, zachowa swój status, zależy od intencji piszącego. Wyrażenia SZKOŁA PODSTAWOWA i PUBLICZNE GIMNAZJUM można potraktować jako nazwy gatunkowe placówek (wyrazy pospolite) albo uznać, że stanowią integralną część nazwy własnej oddawanej w niepełnej postaci. Oczywiście zdarza się, że za wyborem jednej z interpretacji przemawia kontekst. Tak na przykład w pierwszym zdaniu chodzi raczej nie tyle o nazwę szkoły, ile o typ powołanej jednostki, w drugim zaś – otoczenie słowne niczego nie rozstrzyga. Jeśli intencją piszącego jest podkreślenie rodzaju placówki, należałoby użyć małych liter; jeśli zaś wskazanie na konkretną szkołę – lepiej wprowadzić zapis od wielkiej litery.

Bartłomiej Cieśla