Poprawna pisownia słowa z nie
„Zapytałam, lecz jeszcze żadna (osoba) nieodpisała czy nie odpisała?”
Pozdrawiam M. Schmidt

Partykułę nie z czasownikami zapisujemy rozłącznie. Poprawny będzie wariant: Zapytałam, lecz jeszcze żadna osoba nie odpisała.

Bartłomiej Cieśla