Dzień dobry,
Czy powinno się pisać nieoziębły czy nie oziębły?
Nie z przymiotnikami pisze się łącznie, np nieciekawy.
Jednak kiedy piszę nieoziębły, to wszystkie elektroniczne słowniki poprawiają mi na nie oziębły. Użycia formy nieoziębły też nigdzie nie znalazłem.

 

Dzień dobry,
rzeczywiście w języku polskim przymiotniki zapisujemy z partykułą „nie” razem. Ale problem nie tkwi tu w pisowni. Sęk w tym, że podane w pytaniu słowo „nieoziębły” nie jest notowane w słownikach języka polskiego, ani też nie jest powszechnie używane (wskazuje na to brak jakichkolwiek wyników w korpusach językowych). Tym samym można je uznać za innowację językową (czyli nowy element pojawiający się w naszym języku). Formalnie, biorąc pod uwagę normy i zasady słowotwórcze, taki wyraz jest zbudowany poprawnie. Należy jednak postawić sobie pytanie, czy jego stosowanie ma jakiekolwiek uzasadnienie, skoro w polszczyźnie powszechnie posługujemy się frazą, że ktoś „nie jest oziębły” czy stwierdzeniami, że ktoś jest „ciepły”, „czuły”, „emocjonalny”, „wrażliwy”, „namiętny” itd.? W tym kontekście „nieoziębły” jest elementem zbędnym – nie zapełnia luki znaczeniowej, a w jego miejsce mamy wiele innych określeń. I prawdopodobnie dlatego nie znalazł Pan użycia takiej formy – jako użytkownicy języka chętnie korzystamy bowiem z wyrazów już istniejących.

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka