Mam pytanie które zdanie jest poprawnie napisane :
Nie ważne jak dobry jesteś ważne jak dobry chcesz być
Nieważne jak dobry jesteś ważne jak dobry chcesz być
Czy “ nie jest ważne jak“ znaczy to samo co “nieważne jak” ?

Żadne z tych zdań nie jest napisane poprawnie, ponieważ brakuje w nich jakichkolwiek znaków przestankowych, czyli przecinków i kropek. Po wstawieniu tych brakujących znaków uzyskamy konstrukcję językową: Nieważne, jak dobry jesteś, ważne, jak dobry chcesz być albo: Nie jest ważne, jak dobry jesteś. Ważne, jak dobry chcesz być. Różnica między przytoczonymi przez Pana formami polega na pominięciu czasownika posiłkowego być (tu: jesteś), co jest częstym zjawiskiem w polszczyźnie potocznej.

Izabela Różycka