Czy można nominować kogoś do kary?
Przykład:,,Nominuję Cię do żółtej kartki za złamanie regulaminu”

Zgodnie z definicjami widniejącymi w „Wielkim słowniku języka polskiego” pod redakcją Piotra Żmigrodzkiego czasownik nominować oznacza: 1. 'powołać kogoś na jakieś stanowisko lub urząd’; 2. 'zgłosić do jakiejś nagrody’; 3. 'za pośrednictwem mediów społecznościowych wyznaczyć kogoś do wykonania jakiegoś zadania’. Żółtka kartka z pewnością nie jest nagrodą, lecz karą, a zatem łączliwość nominować kogoś do żółtej kartki należy uznać za niewłaściwą. Można za to komuś na przykład dać albo pokazać żółtą kartkę; karę taką również się otrzymuje, dostaje.

Katarzyna Burska