Szanowni Państwo,
mam pytanie, na które nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Jaki jest poprawny zapis przymiotnika prawnopodatkowy czy prawno-podatkowy.
Pracuję w kancelarii prawnopodatkowej i chcielibyśmy używać właściwej formy zapisu tego przymiotnika.
Dziękuję za odpowiedź.

Zgodnie z „Wielkim słownikiem ortograficznym PWN” pod red. E. Polańskiego przymiotniki złożone z członów nierównorzędnych znaczeniowo (w którym główne znaczenie zawiera się w członie drugim, natomiast człon pierwszy określa bliżej to znaczenie) pisze się łącznie. Poprawny zapis tego przymiotnika to prawnopodatkowy.

Elwira Olejniczak