Dlaczego…
„Brać” > „Wziąć”
Ale…
„Szukać” > „Znaleść”?
Chodzi o końcówkę.

Bezokoliczniki tworzy się przeważnie w języku polskim przez dodanie do tematu czasu przeszłego (który powstaje po odcięciu -ł od formy 3. os. l. poj. r. m.) przyrostka -ć lub -ø. W podanych wyrazach przebiega to następująco: bra+ć, wzią+ć, szuka+ć. Podobnie jest z czasownikiem znaleźć (znalaz+ć), z tym że dodatkowo mamy alternacje a : e i z : ź. Znaczenie przywołanych czasowników nie ma wpływu na postać bezokolicznika. Warto przy okazji zwrócić uwagę na poprawny zapis ortograficzny czasownika znaleźć.

Katarzyna Burska