Szanowni Państwo, chciałbym się dowiedzieć jak powinna wyglądać poprawna forma przymiotnikowa w rodzaju żeńskim od następujących rzeczowników (miejscowości): Arad, Pakrac, Karlovac, Kostajnica, Severin, Karansebeš i Vršac. Czy w dwóch ostatnich przypadkach powinienem zachować zapis oryginalny czy też wprowadzić polski dwuznak „sz”?

Formy przymiotnikowe w rodzaju żeńskim od przywołanych przez Pana nazw miejscowych są następujące:
Arad – aradzka
Pakrac – pakracka
Karlowac – karlowacka
Kostajnica – kostajnicka
Severin – severińska
Karansebeš/Karansebesz – karansebeska
Vršac/Vrszac – vršacka lub vrszacka

Spolszczanie powinno być konsekwentne. Jeśli więc w wyrazach (Karansebeš czy Vršac) występują specyficzne znaki to spolszczamy wszystkie albo zachowujemy pisownię oryginalną.

Elwira Olejniczak