Dziękuję za pomoc.
Chciałem jeszcze wrócić do określeń godziny.
Podawanie godziny za ilość brakujących minut jest potoczne czy oficjalne? Jak zostało wypracowane to określenie. Nie uzyskałem jasnej odpowiedzi czy określenie za jeden dziesiąta można rozumieć jako za minutę trwającą, niepełną już  godzina dziesiąta. Nie w znaczeniu za jedną minutę (60 s) godzina dziesiąta bo tyle brakuje na zegarku z dokładnością do minuty(nie chodzi mi o dokładność do 1 minuty).
Pozdrawiam dzięki

Interesujący Pana temat został już wyczerpany w poprzedniej odpowiedzi, nie mamy w tej kwestii nic do dodania.

Redakcja poradni językowej