Dzień dobry,

Proszę o pomoc w określeniu,
która składnia jest poprawna w zdaniu:
„Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Instytut…”:
czy „Konferencja została objęta honorowym patronatem Instytutu…”?

uprzejmie dziękuję za odpowiedź Katarzyna Gocko-Gomoła

Słowo patronat ma następującą łączliwość: być, znaleźć się pod czyimś patronatem i objąć patronat nad czymś. W przytoczonym przykładzie najlepiej byłoby zatem zmienić szyk. Sugerowana postać tego zdania to: Instytut… objął honorowy patronat nad konferencją

Katarzyna Burska