Powierzchnia stołu była obślizła. Czy w tym zdaniu nie powinno być użyte słowo obślizgła?

 

W języku polskim mamy dwa przymiotniki określające „śliskość czy pokrycie lepką substancją”: obślizły i obślizgły. Można stosować je wymiennie – oba są poprawne. Możemy więc powiedzieć, że:

  • powierzchnia stołu była obślizła

lub

  • powierzchnia stołu była obślizgła.

Agnieszka Wierzbicka