Jak potocznie mówi się na obuwie w którym chodzimy po domu

Obuwie przeznaczone do chodzenia po domu w języku ogólnym zwane jest zazwyczaj bamboszami lub pantoflami domowymi. W polszczyźnie potocznej funkcjonuje wiele określeń, którym można przypisać znaczenie 'rzecz zrobiona po to, żeby nakładać ją na stopę i chodzić w niej po domu, mająca miękką podeszwę i wygodna’ (WSJP). Należą do nich: ciapeć (w słowniku Doroszewskiego także w wersji ciap), kapeć, laczek, łapeć, papeć, papuć. Z pewnością na niektórych obszarach można spotkać też regionalne określenia odnoszące się do tego typu obuwia, stąd przywołany tu zbiór nie wyczerpuje wszystkich możliwości.

Katarzyna Burska