Jak napisać prawidłowo?
„Czytanie Rozkazu się odbywa jak następuje” Czy „Czytanie Rozkazu odbywa się w sposób następujący”?

 

Dzień dobry,
przyznam, że mam nieco utrudnione zadanie, odpowiadając na to pytanie, bowiem podane przykłady są niepełnymi konstrukcjami zdaniowymi, a co za tym idzie, mogą być różnie interpretowane. Zakładam, że problematyczne jest dla osoby pytającej sformułowanie „odbywa się, jak następuje:…” i stąd pojawia się druga forma „odbywa się w sposób następujący:…”. Otóż zarówno konstrukcja pierwsza, jak i druga są poprawne. Z pewnością należałoby skorygować w pierwszym przykładzie miejsce zaimka zwrotnego się – powinien on pojawić się po czasowniku. Także zapis słowa rozkaz powinien zostać dokonany małą zamiast wielką literą (ta druga uwaga dotyczy także drugiego przykładu).

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka