Szanowni Państwo,
Pragnę dowiedzieć się, czy w przypadku nazwiska Michalska-Pluskota odmieniają się jego oba człony?
np. zapraszam Sz. P. Martę Michalską-Pluskotę i Mikołaja Pluskotę??

W nazwiskach dwuczłonowych żeńskich musimy odmienić oba człony, jeśli kończą się na –a, np. Michalskiej-Pluskoty, Michalską-Pluskotą, Michalskiej-Pluskocie. Formuła w zaproszeniu może brzmieć na dwa sposoby: Zapraszam Sz.P. Martę Michalską-Pluskotę i Mikołaja Pluskotę… bądź Zapraszam Sz.P. Martę i Mikołaja Pluskotów…

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla