czy nazwisko Jakub Dzień się odmienia,
czy to jest poprawne dla Jakuba Dzienia

Wszystkie polskie nazwiska męskie są odmienne, zatem nazwisko Dzień też będzie podlegało odmianie. W jednosylabowych nazwiskach męskich zakończonych na -eń samogłoska e podczas deklinacji zostaje zachowana, poprawne są więc formy Dzienia, Dzieniowi, Dzieniem.

Katarzyna Burska