Jak odmieniać nazwisko: Słowi, też w liczbie mnogiej (córki Słowich?)
Leon Słowi, Leokadia Słowi

Nazwisko Słowi przynależne mężczyźnie będzie miało w liczbie pojedynczej odmianę przymiotnikową, podobnie jak inne nazwiska męskie zakończone na -i:

M. Leon Słowi

D. Leona Słowiego

C. Leonowi Słowiemu

B. Leona Słowiego

N. Leonem Słowim

Ms. Leonie Słowim

W odniesieniu do kobiet nazwisko to będzie nieodmienne, ponieważ w języku polskim deklinacji podlegają wyłącznie nazwiska żeńskie zakończone na –a.

Mianownik liczby mnogiej będzie brzmiał Słowiowie, jednak w przypadkach zależnych nazwisko to ponownie uzyska końcówki typowe dla przymiotnika. Pełen paradygmat w liczbie mnogiej prezentuje się następująco:

M. Słowiowie

D. Słowich

C. Słowim

B. Słowich

N. Słowimi

Ms. Słowich

Katarzyna Burska