Jak odmienić poprawnie słowo znamię? Nie mam znamienia czy znamiona?

 

Rzeczownik znamię odmieniamy następująco:

M. znamię znamiona
 
D. znamienia znamion
 
C. znamieniu znamionom
 
B. znamię znamiona
 
N. znamieniem znamionami
 
Ms. znamieniu znamionach  
W. znamię znamiona

 

I odpowiadając na pytanie – nie mam znamienia będzie formą poprawną.

Agnieszka Wierzbicka