Jak odmienić nazwę PANAM?

 

Skrótowiec PANAM (lub zapisany jako Pan Am) powstał od nazwy własnej Pan American World Airways. Odmieniamy go wyłącznie w liczbie mnogiej w następujący sposób:

M. PANAM Pan Am
 
D. PANAM-u Pan Amu  
C. PANAM-owi Pan Amowi
 
B. PANAM Pan Am
 
N. PANAM-em Pan Amem
 
Ms. PANAM-ie Pan Amie  
W. PANAM-ie Pan Amie

Obok wskazanych form dopuszczalna jest także forma nieodmienna, odnosząca się  ogólnie do amerykańskich linii lotniczych, np. Piloci negocjowali z PANAM / Pan Am podwyżkę wynagrodzeń.

Agnieszka Wierzbicka