Dzień dobry!

Mam zagwozdkę dotyczącą angielskiego słowa „update”, używanego prawie codziennie w mojej pracy, w znaczeniu „cykliczne spotkanie, na którym omawiane są sprawy bieżące”. Odmiana nasunęła się sama (analogicznie do odmiany słowa „glejt”). W wymowie nie sprawia mi problemu, natomiast nie wiem, jak poszczególne formy słowa zapisać. Szczególnie problematyczny jest miejscownik, bo w tej formie najczęściej go używam: „Omówimy to na…”/ „Spotkamy się po…” Jak to zapisać? Update’cie/ updacie? Czy istnieje jakaś zasada zapisu wyrazów obcojęzycznych w przypadku oboczności? Będę wdzięczna za poradę.

Z pozdrowieniami,
Agata Dzirba

Próbując odmieniać wyrazy obcego pochodzenia, warto szukać analogii do znanych nam wyrazów o podobnym zakończeniu zadomowionych już w polszczyźnie. Zestawienie wyrazów glejt i update jest jak najbardziej właściwe, fonetyczna postać wygłosu jest bowiem taka sama. Odmiana tego wyrazu w liczbie pojedynczej przedstawia się następująco:

M. update

D. update’u

C. update’owi

B. update

N. update’em

Ms. updacie

W. updacie!

Ponieważ mamy do czynienia z e niemym, końcówki w przypadkach zależnych (poza miejscownikiem i wołaczem) należy umieścić po apostrofie.

Oboczność t : ć to częste zjawisko w języku polskim (por. tata : tacie, brat : bracie, pakt : pakcie itd.). Podobnie dzieje się też choćby z zakończonymi w wymowie na t imionami i nazwiskami obcego pochodzenia, które włączamy do polskiego wzorca odmiany, np. Grant : Grancie, Proust : Prouście, Helmut : Helmucie.

Warto jeszcze dodać, że – zgodnie z informacjami zawartymi w „Słowniku języka polskiego PWN” – wyraz update może pozostać w zdaniu nieodmieniony.

Katarzyna Burska