Jak nazwać mieszkańca miejscowości Orle?

Nazwa mieszkańców tej miejscowości to odpowiednio orlanin i orlanka.

Bartłomiej Cieśla