Szanowni Państwo,

moje pytanie odnosi się do korespondencji handlowej. Czy w korespondencji biznesowej można użyć zwrotu „w Państwa Firmie” czy też duża litera będzie tu nadużyciem? Zastanawia mnie rownież czy można powołać się na umowę O DOSTAWĘ materiałów budowlanych czy należy użyć raczej sformułowania „w odniesieniu do umowy dotyczącej dostawy materiałów budowlanych”?

Z poważaniem,
Katarzyna Górka

Jeśli chcemy podkreślić rangę przedsiębiorstwa, do którego kierujemy korespondencję, możemy użyć wielkiej litery w przytoczonym zwrocie. Wówczas zastosowanie będzie miała reguła mówiąca o używaniu wielkich liter ze względów uczuciowych i grzecznościowych. Pisałabym tak jednak tylko w naprawdę uzasadnionych przypadkach, posłużenie się zwrotem w Państwa firmie też zostanie odebrane jako zgodne z zasadami grzeczności. Nie należy przede wszystkich zapominać o tym, by używać wielkich liter w bezpośrednich zwrotach: Pan, Pani, Państwo

Połączenie umowa o coś obowiązuje wtedy, gdy wymieniamy świadczenia, do których zobowiązuje się jedna strona. Zaproponowana dłuższa forma (umowa dotycząca dostawy materiałów budowlanych) też będzie poprawna. Trzeba pamiętać, że zestawienie umowy z przyimkiem na traktowane jest jako potoczne, np. umowa na dostawę.

Katarzyna Burska