Osiem odnóży czy ośmioro odnóży? W publikacjach naukowych widuję obie formy.

 

Obie formy można uznać za poprawne – zarówno tę z liczebnikiem głównym (osiem odnóży), jak i tę ze zbiorowym (ośmioro odnóży). Rzeczownik odnóże można łączyć z tym ostatnim typem liczebników, bowiem nazywa ono obiekt występujące w parach.

Agnieszka Wierzbicka