Dzień dobry,
Czy można uznać za prawidłowy eufemizm określający Lenia jako osobę nielubiącą się wysilać.

Pozdrawiam

Mogę  potwierdzić, że osoba nielubiąca się wysilać to peryfrastyczny zwrot pełniący funkcję eufemizmu. Osłabia on zarówno kategoryczność sądu, jak i poziom negatywnego wartościowania.

Bartłomiej Cieśla