Szanowni Państwo,
które zdanie jest poprawne?
,,Państwo ze dworu wrócili z Włoch”.
czy ,,Państwo ze dworu wróciło z Włoch”.
Małgorzata

W podanym kontekście wyraz państwo nie występuje w liczbie pojedynczej, nie jest bowiem, rzecz jasna, synonimem kraju, lecz pojawia się w liczbie mnogiej na oznaczenie pewnej zbiorowości (zapewne męża i żony, ewentualnie innych członków rodziny). Poprawna postać tego zdania to zatem: Państwo ze dworu wrócili z Włoch.

Katarzyna Burska