Dzień dobry,
w jednej z książek spotkałem się z wyrażeniem „parias intelektualny”. Czy takie zastosowanie słowa „parias” jest poprawne? Nie znalazłem tego zwrotu nigdzie poza kilkoma prywatnymi blogami. Wydaje mi się, że jest to przykład na nadużycie „mądrego” wyrazu, ale chciałbym poznać opinię specjalistów.

Parias to przenośnie osoba pogardzana, wykorzystywana; człowiek pozbawiony wszelkich  praw, traktowany jako gorszy; wyrzutek. Kwalifikator książkowe przy wyrazie w tym znaczeniu (por. Nowy słownik poprawnej polszczyzny) uprawnia do użycia wyrazu w zestawieniu, które Pan przytacza z książki. W prasie codziennej zapewne raziłoby takie połączenie wyrazowe – byłoby niefunkcjonalne i zapewne niezrozumiałe dla większości czytelników, w książce – nie. Literatura rządzi się swoimi prawami i wykorzystuje różne środki stylistyczne. Niestety nie podał Pan kontekstu użycia tego zestawienia, co utrudnia ocenę jego funkcjonalności i zasadności utworzenia.

Katarzyna Jachimowska