Szanowni Państwo!
W swojej pracy zawodowej sporządzam notatki.Często w nich muszę używać słowa ,,perfumy”.Z tego czego się dowiedziałem ze słowników jest to rzeczownik bez liczby pojedynczej tak zw. plurale tantum.Nie jest poprawne powiedzenie ,,ta perfuma” ani ,,ten perfum”.W takim razie jak użyć tego rzeczownika w mnogości.Jedne perfumy-tak można powiedzieć,a to samo w drugim przypadku np. kradzież jednych perfum?

We współczesnej polszczyźnie rzeczownik perfumy stawiany jest wyłącznie w liczbie mnogiej. Chcąc przekazać informację, że mówimy o więcej niż jednym egzemplarzu, powinniśmy sięgnąć po liczebniki zbiorowe: dwoje, troje, czworo perfum (nie: perfumów). Połączenia tego typu tworzone są rzadko, dlatego że wspomniana grupa liczebników, podstawiana m.in. przy rzeczownikach plurale tantum (por. dwoje drzwi, dziesięcioro sań), pomału wychodzi już z użycia.

Mnogość można też wyrazić, poprzedzając rzeczownik perfumy słowem opakowanie czy flakonik. W takim wypadku użyjemy liczebnika głównego.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla