Szanowni Państwo,
jak poprawnie zapisać nazwy własne obszarów wodnych leżących na Pojezierzu Poznańskim:
wielkie jezioro Kierskie czy po prostu Jezioro Kierskie, jezioro Kierskie Małe czy Jezioro Kierskie Małe?
Pewna nauczycielka języka polskiego uważa, że pełna nazwa największego akwenu w Poznaniu brzmi wyłącznie Kierskie, zaś oddalonego o 10 km na zachód zbiornika – Jezioro Lusowskie (i tutaj należałoby użyć dużej litery w dwu członach).
Pragnę zauważyć, że zarówno dziennikarze Gazety Wyborczej, jak i redaktorzy internetowej strony Gminy Rokietnica zdecydowali się na małą literę w zapisach rzeczowników dotyczących nazw zalewów wspomnianych przez mnie najpierw.
Poniżej załączam kilka przykładów, także z oficjalnych dokumentów, stron etc.
Z góry dziękuję za odpowiedź i łączę wyrazy szacunku
M.K.

 

Dzień dobry,
zgodnie z publikacją Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych pt. Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące, obowiązują nazwy: Jezioro Kierskie Małe (gmina Rokietnica, powiat poznański) i Jezioro Kierskie (gm. miejska Poznań) (s. 138). I tych zapisów nazw należałoby się trzymać.

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka