Szanowni Państwo,
Czy nazwę kościelnej jednostki administracyjnej (np. diecezja łódzka) powinienem zapisać wielką literą (pierwszy i drugi człon) czy też małą?
Z serdecznymi pozdrowieniami,
P. K.

W słownikach ortograficznych PWN  czytamy, że „nazwy okręgów administracyjnych współczesnych i historycznych, wyodrębnionych w strukturach kościelnych i państwowych” (a więc także nazwy diecezji) należy pisać małymi literami. Tak więc poprawny zapis to diecezja łódzka.

Katarzyna Jachimowska