Jaką literą ,wielką czy małą, powinno się pisać w tekstach nazwy stanowisk, jeżeli nazwy te występują w tekście razem z nazwiskiem? W tekstach dot. np. tematyki unijnej widnieją dwa rodzaje takiego zapisu. Czy w takim razie oba można uznać za poprawne?  

Dzień dobry,
zgodnie z obowiązującymi zasadami ortografii nazwy stanowisk, funkcji i tytułów piszemy małą literą. Jednak w sytuacji, gdy nazwa stanowiska dotyczy konkretnej osoby i występuje w pełnym brzmieniu dopuszczalna jest pisownia wielką literą, np. Naczelnik Gminy Jan Kowalski.

Pozdrawiam
Agnieszka Wierzbicka