Szanowni Państwo, chciałam zapytać, jak będzie poprawnie: jeszcze nie odkrytych czy jeszcze nieodkrytych? Nieodkrytych – wiadomo, razem. Ale czy słowo „jeszcze” nie modyfikuje znaczenia tej myśli? Czy nadal powinno to być zapisane razem?

Reguła łącznej pisowni nie z imiesłowami przymiotnikowymi, zarówno czynnymi, np. niepalący, jak i biernymi, np. nieodkryty, została wprowadzona przez Radę Języka Polskiego PAN w 1997 r. Pisownia łączna obowiązuje niezależnie od znaczenia imiesłowu.

Katarzyna Jachimowska