Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy nazwa „Polskiego słownika biograficznego” powinna być pisana małymi literami, jak inne wielotomowe wydawnictwa zwarte. Redaktorzy wikipedii z uporem trwają przy pisowni słownika wielkimi literami, kierując się m.in. wolą autorów (redaktorów PSB), którzy na stronie tytułowej stosują wielkie litery wszystkich elementów tytułu.

W jednowyrazowych i wielowyrazowych tytułach książek, rozpraw naukowych, filmów, ustaw czy deklaracji wielką literą piszemy tylko pierwszy wyraz, np. Zarys gramatyki polskiej, Mała księżniczka, Ortograficzny słownik języka polskiego itp. (wyjątki to: Stary Testament, Nowy Testament, Pismo Święte oraz Magna Charta Libertatum). Dozwolone jest również pisanie wielkimi literami całych wyrazów tytułu na okładkach i kartach tytułowych książek, w tytułach filmów, sztuk teatralnych, reklam czy wydarzeń sportowych (np.: MAŁA KSIĘŻNICZKA). Tym, co proponuje wikipedia, proszę się nie sugerować.

 

Pozdrawiam

Anna Sokół-Klein