Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania komisji
rekrutacyjnej, a także zakres oraz zakres uprawnień i obowiązków
członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym określa Regulamin pracy komisji rekrutacyjnej.

Pytanie brzmi: czy to jest prawidłowy zapis w statucie szkoły ,bo wg mnie sam wyraz regulamin nie może być duża literą? Wg mnie jak już to całe wyrażanie dużą czyli Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej tak? Albo regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej? Proszę o pomoc ,bo trwa spór ,bo niektórzy twierdzą ,że ten zapis jest prawidłowy ,bo to nazwa własna ,a ja uważam ,że to jest żle i sam wyraz Regulamin zapisany dużą wygląda wręcz śmiesznie.

Ci z Pana kolegów i koleżanek, którzy twierdzą, że zapis z pierwszym wyrazem pisanym wielką literą, a pozostałymi małą jest poprawny, mają rację, ponieważ jest to tytuł pewnego tekstu. Stosowne rozstrzygnięcie (za Wielkim słownikiem ortograficznym PWN) brzmi: Wielką literą piszemy pierwszy wyraz w jedno- i wielowyrazowych tytułach utworów literackich i naukowych [……], w tytułach dzieł sztuki, zabytków językowych, odezw, deklaracji, ustaw itp. Przykładami tytułów tekstów o charakterze urzędowym będą np. Karta nauczyciela, Kodeks cywilny, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a zatem również Regulamin pracy komisji rekrutacyjnej.

Izabela Różycka