Bardzo proszę o szybką odpowiedź na pytanie, jak należy zapisać wyrazy z członem „super” – chodzi konkretnie o określenia „super belfer”, „super dyrektor”, „super kierowca” (zbliża się szkolne święto i nie chciałabym zrobić błędu na statuetkach upominkowych, na których znajdą się napisy typu: „Oscar 2015 za rolę super dyrektora / super belfra / super kierowcy”…

Przedrostek super z wyrazami pospolitymi pisze się łącznie, a zatem wymienione przez Panią przykłady powinny być zapisane jako superbelfer, superdyrektor, superkierowca. Jeżeli super łączy się z nazwą własną, wówczas między tym przedrostkiem i wyrazem, z którym się łączy piszemy myślnik, np. super-Polak.

Izabela Różycka