Jak lepiej powiedzieć plan osiedleniowy czy może osiedleńczy?

 

Podane w pytaniu formy są właściwe, choć słowo osiedleniowy traktowane jest jako rzadkie w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN. Obie formy posiadają znaczenie 'dotyczący osiedlenia’, przy czym osiedleńczy wskazuje dodatkowo 'dotyczący osiedlenia albo osiedleńców’.

Agnieszka Wierzbicka