Szanowni Państwo,
wyraz „pobliże” łączy się z przyimkiem „w”, tworząc wyrażenie „w pobliżu”. Ostatnio spotkałam się z wyrażeniem „z pobliżem” w zdaniu „Tak samo jest z pobliżem granic” (w sensie „podobna sytuacja panuje w na terenach w pobliżu granic”). Czy wyraz „pobliże” może również łączyć się z przyimkiem „z” lub innymi przyimkami oprócz „w”?
Z poważaniem
Anna Pachocka

 

Pani Anno,
rzeczownik rodzaju nijakiego pobliże używany jest coraz rzadziej w polszczyźnie i najczęściej w liczbie pojedynczej, np. pobliże bloku, pobliże firmy, pobliże lasu. Odmieniamy go następująco:
M. pobliże
D. pobliża
C. pobliżu
B. pobliże
N. pobliżem
Ms. pobliżu.

W połączeniu z przyimkami notuje się najczęściej następujące konstrukcje: w pobliżu (bloku, firmy, lasu), z pobliża (bloku, firmy, lasu) dochodził dziwny dźwięk, pojechałam w pobliże (bloku, firmy, lasu).

Ponieważ wskazanej przez Panią formy używamy dość rzadko, może ona budzić naszą wątpliwość, ale zapewniam, że jest zgodna z obowiązująca normą językową. Możemy również mówić/pisać: o pobliżu domu.

Pozdrawiam
Agnieszka Wierzbicka