Dzień dobry, proszę uprzejmie o odpowiedź, czy prawidłowa jest konstrukcja zdania, w której jest sformułowanie, że publikacja podejmuje się badań kulturowego kontekstu wiedzy? Czy nie powinno być, że publikacja podejmuje badania kulturowego kontekstu wiedzy?
Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
Z wyrazami szacunku
Mariola Pilecka

Czasownikowi podejmować się przypisuje się – zgodnie z definicją w „Wielkim słowniku języka polskiego” pod red. Piotra Żmigrodzkiego – znaczenie 'decydować się na podjęcie jakichś działań’, jako jeden z przykładów łączliwości wskazane jest podjąć się badania czegoś. Podejmować z kolei mogłoby tu wystąpić w znaczeniu 'mówić, dyskutować, pisać o czymś’, wymagałoby jednak dodatkowego rzeczownika, np. podjąć problem/temat czegoś, podjąć jakąś kwestię/sprawę. Zwróciłabym także uwagę na dookreślenie podmiotu, to raczej ktoś (a nie coś) podejmuje się czegoś, zatem lepiej byłoby napisać: autor publikacji podjął się zbadania… Jeśli chcielibyśmy użyć wypowiedzenia bezpodmiotowego, wypowiedź powinna ulec przeredagowaniu, np. w publikacji podjęto kwestię zbadania

Katarzyna Burska