W zdaniu W lesie występuje wiele gatunków zwierząt, co jest podmiotem?

W podanym zdaniu funkcję podmiotu pełni połączenie wiele zwierząt. To tzw. podmiot w dopełniaczu, któremu towarzyszy określnik ilościowy, por. też: Dwudziestu żołnierzy maszerowało przez gęsty las.

Bartłomiej Cieśla