Witam

Jak jest poprawnie, logicznie powiedzieć nigdy nie za dużo zdrowia czy nigdy za dużo zdrowia?

Jak powinno się mówić i logicznie myśleć w tym aspekcie?

Pozdrawiam

Pyta Pan, jak powinno się mówić i logicznie myśleć. Te dwie kwestie nie zawsze idą w parze, bo język nie kieruje się prawami logiki, tylko zasadami sprawnej, skutecznej komunikacji. Z logicznego punktu widzenia tzw. podwójne zaprzeczenie , bo z tego typu konstrukcją mamy tu do czynienia (nigdy nie), jest w podanym przykładzie bezsensowne, ponieważ znaczyłby on coś dokładnie odwrotnego od tego, co rozumiemy instynktownie, czyli Zawsze za dużo zdrowia. Podwójne zaprzeczenie w logice oznacza bowiem potwierdzenie. Jednak mówiąc i pisząc, często posługujemy się takimi formami i z językowego punktu widzenia uznaje się je za poprawne. Podwójne zaprzeczenie jest zapewne odbierane jako bardziej wyraziste, a przez to lepiej niż pojedyncze wypełnia cel komunikacyjny.

Izabela Różycka