Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o informację na temat budowy słowotwórczej i fleksyjnej wyrazu „Podział”.
Z wyrazami szacunku,
Anna Matejko

Rzeczownik podział został utworzony od przedrostkowego czasownika podzielić, a pośrednio łączy się znaczeniowo ze słowem dzielić. Główną cechą, która różni derywat (wyraz pochodny) i bazę (wyraz podstawowy), jest sposób odmiany: rzeczowniki deklinujemy, czasowniki – koniugujemy; można w tym wypadku mówić o tzw. formancie paradygmatycznym. Gdyby przyjrzeć się obu zestawianym wyrazom, dostrzeżemy też alternacje: a:e, l:ł.

Wskazane w pytaniu słowo odmienia się przez przypadki i liczbę. Ma natomiast rodzaj męskonieżywotny. W formie mianownika tematem fleksyjnym wyrazu jest PODZIAŁ-, końcówką fleksyjną zaś – morfem zerowy ø (końcówki pozostałych przypadków w lp. to kolejno: D. -u, C. -owi, B. -ø, N. -em, Ms. -e).

Bartłomiej Cieśla