Jak należy rozróżnić terminy „polityka kulturalna” i „polityka kulturowa”?
Bardzo proszę o wykładnię.
z poważaniem,
Jakub Gajda
(doktorant IHSD UŁ)

Słowniki języka polskiego nie odnotowują wyrażenia polityka kulturowa. Pojęcie polityka kulturalna obejmuje działania władz publicznych i organizacji pozarządowych zarówno w zakresie kultury i sztuki, jak i tożsamości kulturowej i społecznej.

Izabela Różycka