Który zapis jest poprawny:
post rock
postrock
post-rock
?

Przedrostek post- to według „Słownika języka polskiego PWN” 'pierwszy człon wyrazów złożonych tworzący nazwy i określenia osób, rzeczy lub zjawisk występujących później od czegoś lub będących późniejszą formą czegoś’. Zgodnie z zasadami ortograficznymi wyrazy pospolite z tym przedrostkiem należy zapisywać łącznie.

Katarzyna Burska