Witam Państwa!
Swego czasu widziałem taki tytuł pracy: „Rodzina Kowalskich i rodziny spowinowacone”
Czy nie powinno być …. i rodziny skoligacone?
A może tytuł był napisany poprawnie? Proszę o odpowiedź.
Z poszanowaniem
Krzysztof Stanisławski

Koligacja jest określeniem nadrzędnym (tzw. hiperonimem), obejmuje bowiem zarówno pokrewieństwo, jak i powinowactwo. Powinowactwo jest definiowane w słownikach języka polskiego jako 'stosunek rodzinny zachodzący między jednym z małżonków a krewnymi drugiego małżonka’, zatem powinowaty to ktoś będący w rodzinie, ale niepowiązany z określoną osobą więzami krwi, z kolei pokrewieństwo to 'stosunek, jaki zachodzi między ludźmi pochodzącymi od wspólnego przodka’. Dopiero po zapoznaniu się z treścią wymienionej pracy można by rozstrzygnąć, czy została zatytułowana prawidłowo — oba tytuły są możliwe, jednak (jak pokazują definicje) słowa te mają różne zakresy użycia. Tytuł będzie zatem zależał od tego, jaki rodzaj stosunków rodzinnych został omówiony w pracy.

Katarzyna Burska