Szanowni Państwo,
znalazłam definicję pracy socjalnej: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/praca-socjalna;3961606.html

Moim zdaniem z tej definicji wynika, że pracownikiem socjalnym jest każdy pracownik, który wykonuje opisaną tam pracę, a więc także opiekunka socjalna z OPSu. Koleżanka jednak upiera się, że pracownik socjalny to wyłącznie urzędnik samorządowy. W opisie powyżej nie jest napisane, że koniecznie musi to być urzędnik samorządowy określony w ustawie. Za to jest tam napisane, że może to być również osoba nieprofesjonalna, a taką w mojej opinii jest właśnie opiekunka z OPSu (która nie jest kształcona w kierunku swojego zawodu) czy asystent osoby niepełnosprawnej z AONu, czyli oni oboje również są pracownikami socjalnymi. W zaspokajaniu potrzeb i lepszym dostosowaniu pomaga też psycholog zatrudniony przez OPS, czyli on też jest pracownikiem socjalnym (przynajmniej według powyższego opisu). Bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości. Ta definicja wydaje mi się dość szeroka, nie zawęża się jedynie do jednego jedynego stanowiska w OPSie, ale może ja ją źle odczytuję.

Z poważaniem,
Helena Czerwińska

Podana na stronie definicja nie dotyczy pracownika socjalnego, który zawodowo wykonuje powierzone obowiązki w odpowiednim urzędzie, ale pracy socjalnej, a tę niewątpliwie wykonywać może każdy, również wolontariusz (uczeń czy student) niemający żadnych zawodowych kwalifikacji w zakresie swej działalności. Na podstawie zwięzłej encyklopedycznej wzmianki nie można dokonywać żadnych wiążących uogólnień natury administracyjno-prawnej.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla