Czy mogę prosić o uporządkowanie wg ważności pełnionych funkcji (chodzi o powitanie):
Marszałek województwa
Wicemarszałek Województwa
Przewodniczący Sejmiku Województwa
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceprezes Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
Podinspektor Wydziału Zarządzania Funduszami UE
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Dyrektor Zarządzania Funduszami UE
Radni Miasta

Będę wdzięczna za pomoc
Z wyrazami szacunku
Magdalena Chmiel

Zgodnie z polskimi zasadami precedencji wymienione przez Panią osoby powinny zostać powitane w następującej kolejności:

Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Marszałek województwa

Przewodniczący Sejmiku Województwa

Wicemarszałek Województwa

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa

Radni Miasta

Dyrektorzy – ponieważ mamy tutaj dwie osoby zajmujące takie samo stanowisko, to należy przyjąć obiektywne kryterium pierwszeństwa: np. wiek lub starszeństwo w sprawowanej funkcji, ewentualnie porządek alfabetyczny

Wiceprezes Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

Podinspektor Wydziału Zarządzania Funduszami UE

Anita Pawłowska-Kościelniak