Kogo zaprosić na uroczystość wręczenia sztandaru szkoły i w jakiej kolejność powitać tych gości. Będzie prezydent miasta zastępca prezydenta , biskup, kurator…

Tzw. zasady precedencji nie są formułowane przez językoznawców, lecz określane przez konkretne jednostki administracji państwowej czy instytucje edukacyjne, w niektórych krajach – regulowane aktem prawnym opracowywanym na poziomie rządu.

Na polskim rynku wydawniczym znajdziemy wiele poradników wskazujących kolejność witania gości. Jedną z takich książek jest publikacja Artura Harazima, pt.  Elementy protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre’u i etykiety w działalności publicznej samorządowca (Łódź 2019).

Autor formułuje kilka ogólnych zasadach dotyczących precedencji. Jedna z nich mówi, iż „tradycyjnie podczas uroczystości państwowych (nie religijnych), na zasadzie kurtuazji, wysokie miejsce przysługuje przedstawicielom duchowieństwa: prymas Polski oraz kardynałowie [witani są – dop. BC] bezpośrednio po prezydencie RP, marszałkach Sejmu i Senatu oraz premierze, natomiast bezpośrednio po wojewodzie, marszałku województwa i przewodniczącym [powitanie] będzie przypadało miejscowemu arcybiskupowi lub biskupowi” (s. 11). Identyczną zasadę sformułowano w materiałach jednego z kuratoriów: file:///C:/Users/bartl/Downloads/9_Precedencja_podczas_uroczystosci_publicznych-2.pdf. Nie jest ona kategoryczna (por. odwołanie do kurtuazji), nie standaryzuje też wszystkich możliwych wątpliwośći na linii duchowieństwo – urzędy państwowe.  Każda placówka administracji państwowej powinna mieć wypracowane jednolite zasady witania swoich gości.  Sam zastosowałbym kolejność, którą wyznaczyła Pani w pytaniu. Ponieważ uroczystość nie ma charakteru religijnego, zacząłbym od przywitania urzędników państwowych.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla