Dzień dobry, chciałbym zapytać o znaczenie słowa „przeciwstawny” . Przeciwstawiać to najprościej ” stawiać coś przeciwnego do czegoś” np. Przeciwstawiać się działaniu innych ludzi to inaczej stawiać działanie odmienne od innych ludzi. Jak to się ma do określeń np. przeciwstawna cecha ? Dlaczego nie używa się określenia przeciwna ? Czy przeciwstawny znaczy tyle co – postawiony o przeciwnym znaczeniu ?

Mówiąc najprościej, przeciwstawiać to stwierdzać, że między a czymś jest jakaś wyrazista różnica. Kontrastować mogą ze sobą zarówno cechy (jasny – ciemny), jak i działania (kupować – sprzedawać). W tym sensie treść wskazanego czasownika jest szeroka i nie można jej zawęzić wyłącznie do jednego obszaru znaczeniowego. Interpretację tę potwierdzają definicje słownikowe, np. przeciwstawić 'zestawić ze sobą na zasadzie przeciwieństwa postacie, rzeczy, pojęcia całkowicie od siebie odmienne’ [SJP PWN]; 'zestawiać na zasadzie przeciwieństwa’ [WSJP].

Przymiotniki przeciwstawny i przeciwny mają takie samo znaczenie (’całkowicie odmienny’) i bardzo podobną łączliwość. Choć można je na ogół połączyć z tymi samym wyrazami (np. przeciwny/przeciwstawny argument, przeciwne/przeciwstawne dowody), to niektóre rzeczowniki wchodzą w relację wyłącznie z jednym słowem, por. płeć przeciwna (nie: przeciwstawna), zdanie przeciwstawne [= typ wypowiedzenia współrzędnego] (nie: przeciwne). Cecha może być zarówno przeciwna, jak i przeciwstawna.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla