Dzień dobry!
jakim rodzajem błędu (ortograficzny, interpunkcyjny, bądź inny) jest podczas przenoszenia wyrazu do nowej linii zastosowanie myślnika zarówno na końcu pierwszego wiersza jak i zaraz na początku pierwszego wiersza?
Nadmienię, że wyraz jest podzielony prawidłowo, tylko został niejako zdublowany myślnik.

Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Czupryński

Reguły dzielenia wyrazów mówią, że podczas przenoszenia do następnego wiersza należy postawić znak łącznika wyłącznie na końcu linijki, np. jasno-/zielony. Zdublowanie – czyli umieszczenie znaku dzielenia wyrazu zarówno na końcu wiersza, jak i na początku następnego (jasno-/-zielony) – sugeruje, że w tym miejscu w wyrazie jest łącznik, mamy zatem w takim przypadku do czynienia z błędem ortograficznym, gdyż do takich zalicza się pisownia łączna/rozdzielna i z łącznikiem. Oczywiście gdyby akurat w danym wyrazie w miejscu dzielenia przypadał łącznik, należy go zdublować, np. biało-/-czerwony. Wtedy postąpilibyśmy zgodnie z zasadami ortograficznymi i nie byłoby rzecz jasna mowy o błędnym zapisie.

Katarzyna Burska