Zasady, które należy przestrzegać czy zasady, których należy przestrzegać?

Czasownik PRZESTRZEGAĆ ma tzw. rekcję dopełniaczową, co oznacza, że wymaga od podrzędnika formy dopełniacza, por. przestrzegać przepisów (nie: przestrzegać przepisy). W takim samym przypadku gramatycznym powinien być postawiony zaimek względny, który wprowadza zdanie składowe oparte na wskazanym czasowniku. Poprawnie napiszemy więc: Zasady, których należy przestrzegać.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla