Jak brzmi przymiotnik od słowa 'wolontariat’?

Szanowna Pani,

możliwe są przynajmniej trzy warianty, tj. wolontaryjny, wolontariacki, wolontariatowy. Żaden z nich nie jest notowany w słownikach języka polskiego, co pokazuje, że jak dotąd trudno o normatywne rozstrzygnięcie tego problemu. Wszystkie wymienione przeze mnie formy zbudowane są poprawnie (za pomocą sufiksów –yjny, -cki, -owy, w pierwszym dochodzi do skrócenia tematu), przy czym drugi wydaje się najpowszechniejszy. Na tę chwilę trudno jednoznacznie stwierdzić, któremu z przymiotników należałoby dać pierwszeństwo – z pewnością zdecyduje o tym zwyczaj językowy.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla