Dzień dobry,
Piszę z zapytaniem co do dwóch modulantów a dokładniej chodzi o „przynajmniej” oraz „co najmniej”. Czy oba te modulanty mają te samo znaczenie czy też nie ? Czy powiedzenie ze „co najmniej 3” oraz „przynajmniej 3” oznacza to samo oraz czy „3” spełnia oba z tych warunków?
Pozdrawiam

Zakres znaczeniowy obu słów jest podobny. Użyjemy ich, chcąc podkreślić, że liczba (ilość), którą raportujemy, dokładnie odpowiada podanej wartości lub jest od niej większa. Zdania:

Na zajęcia przyszło dzisiaj co najmniej dwudziestu studentów,

Na zajęcia przyszło dzisiaj przynajmniej dwudziestu studentów

są nośnikiem identycznej treści.

Pewną różnicę znaczeniową między obu słowami daje się dostrzec w innych kontekstach. Kiedy np. formułujemy ocenę kogoś lub czegoś, wartościujący przymiotnik możemy poprzedzić partykułą co najmniej: Jego zachowanie było co najmniej (nie: przynajmniej) aroganckie. Oznacza to, że użyte określenie jest relatywnie najsłabsze i można je zastąpić sformułowaniem mocniejszym. Zdanie: Przynajmniej (nie: co najmniej) przeproś! wskazuje minimalny zakres działań, jakie zdaniem osoby mówiącej powinien zrealizować odbiorca.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla